Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 15, 2018 in Weterynaria |

Kukurydza dla królików. Czy kukurydzą można żywić króliki?

Odpowiednie żywienie królików to niezwykle istotna kwestia. Hodowca musi wybierać dla nich odpowiednie pożywienie.

Kukurydza w żywieniu królików można uprawiać na ziarno oraz na paszę zieloną. Hodowca musi zatem wybierać jej odpowiednie odmiany. Kukurydza uprawia się bardzo dobrze na wszystkich glebach przepuszczalnych. Wyjątkiem są tutaj zbyt suche piaski.

Kukurydza dla królików

Ponadto bardzo dobrze wytrzymuje suszę, ale wymaga jednocześnie dobrego nawożenia. Kukurydza dla królików znosi stosowanie nawozów sztucznych. Należy ją siać na końcu kwietnia do połowy maja, mając na uwadze fakt, że ziemia już oschła. Jest ona bardzo wrażliwa na przymrozki. Siejemy ją systemem gniazdowym po 3-4 ziarna w odstępach co 12-25cm w rządkach o odległości około 60 cm. Siewu należy dokonać starannie, tak aby nie pozostały ziarna nie przykryte ziemią. Odkryte ziarna zwabiają wówczas dzikie ptactwo. Gdy ziarno jest jeszcze miękkie, kukurydzę zbieramy również na kiszonkę. Wówczas ta zielona masa ma największą wartość pokarmową. Zarówno ziarno kukurydzy jak i kiszonka należy do treściwych pasz istotnych w żywieniu królików.

Artykuł powstał przy współpracy z https://sqeaky.pl/krolik/