Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 1, 2022 in Nie tylko zwierzęta |

Co grozi za nielegalny wywóz gruzu?

Zarówno mały remont, jak i duża budowa generują gruz. Jego zagospodarowanie jest sporym problemem, a za błędy popełnione w tym zakresie można sporo zapłacić. Nielegalny wywóz gruzu jest czynem zabronionym. Co grozi za jego popełnienie?

Kary finansowe za nielegalny wywóz gruzu

Gruz jest rodzajem odpadu, którego zagospodarowywanie zawsze powinno następować na odpowiednich zasadach. Ich nieprzestrzeganie wiąże się najczęściej z koniecznością poniesienia przez sprawcę – w tym wypadku najczęściej jest nim inwestor – kar finansowych. Dokładna wysokość tych kar waha się w przedziale od 500 do 5000 złotych. Są to więc sumy, w których granicach przeważnie możliwe jest w pełni legalny wywóz gruzu Nieporęt jest miastem, gdzie działają wyspecjalizowane w tym firmy. Choć zawsze należy uważać na nieuczciwych przedsiębiorców, niespełniających standardów w zakresie prowadzenia działalności polegającej na wywożeniu gruzu. Ich usług należy po prostu unikać.

Za nielegalny wywóz gruzu można trafić do więzienia

Jednak może się zdarzyć, że sprawca nielegalnego wywozu gruzu poniesienie znacznie dalej idącą odpowiedzialność. Zgodnie z polskim prawem, gdy społeczna szkodliwość tego rodzaju czynu jest wysoka – a więc, kiedy przykładowo w wyniku nielegalnego wywozu gruzu została spowodowana szkoda dla zdrowia bądź życia ludzi lub na stan środowiska naturalnego – sprawca może zostać nawet pozbawiony wolności. Trafi więc po prostu do więzienia. To zaś najpoważniejsza kara, z jaką w Polsce może spotkać się sprawca przestępstwa lub wykroczenia.

Czego nie wolno robić z gruzem?

Wywóz śmieci Nieporęt zawsze stanowi spore wyzwanie, zarówno dla władz gminy, jak i mieszkańców. Tym bardziej że chodzi o takie śmieci jak gruz – a więc niepodlegające standardowym procedurom ich składowania i utylizacji. W czasie trwania prac budowlanych gruz musi być przechowywany w specjalistycznych – a więc odpowiednio wytrzymałych i prawidłowo oznakowanych – pojemnikach, a następnie wywożony przez specjalistyczną firmę, posiadającą wszelkie uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Niedopuszczalne jest jego wywożenie na własną rękę; wykorzystywanie do utwardzania gruntu; składowanie na własnej posesji czy tym bardziej wyrzucanie gruzu do rzek bądź lasów. Nie należy także reagować na – często spotykane w różnych miejscach – ogłoszenia typu „przyjmę gruz”.

Jak postępować z gruzem?

Z drugiej strony każdy inwestor wie, jak dużym problemem jest prawidłowe zagospodarowanie gruzu powstającego w czasie prac budowlanych. Najlepszym – a jednocześnie w pełni zgodnym z prawem – rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w gospodarowaniu tego rodzaju odpadami. W przeciwnym przypadku, gdy inwestor będzie próbował załatwić sprawę na własną rękę, musi liczyć się z daleko idącymi konsekwencjami. Zwłaszcza że właściwe organy państwowe coraz częściej przeprowadzają kontrolę i dochodzenia mające na celu wykrycie nieprawidłowości w omawianym tu obszarze.